Over Erica Gasseling

Al meer dan 25 jaar ervaring als coach, assessor, fascilitator, trainster, schrijfster en bezig met een promotieonderzoek over ‘Leiderschap bij de medisch specialist’.

Wie ben ik…..
Mijn naam is Erica Gasseling en ik ben een expert in de begeleiding van medisch (staf)specialisten, afdelingshoofden en hoogleraren in (academische) ziekenhuizen. Als paramedicus weet ik wat er speelt in een ziekenhuis en daar buiten. Ik geef de ander zicht op zijn persoonlijk (medisch) leiderschap, zijn  handelingspatroon. Ik geef je terug hoe andere mensen naar jou kijken en hoe jij kijkt. hoe je waarneemt en welke betekenis je geeft aan gedrag van de ander. Ook gaan we in dialoog over je emtoties en de acties die het een en ander bij jou oproepen. We gaan kijken hoe je regie neemt en of daar in verandering wenselijk is.

Hoe kan ik jou helpen….
Ik help je door je techniek en taal te geven wat er gebeurt in de relatie met de ander. Ik ken de wereld van het ziekenhuis en het onderwijs. Verder kan ik je helpen omdat ik mijn kennis van verschillende coachingsopleidingen heb gecombineerd in onder andere  mijn Eye-model. Iin dit model positioneer ik je in de tijd en de invloed die dat op jou als persoon heeft.

Waar geloof ik in…
Ik geloof in een respectvolle communicatie tussen mens, collega, partner, kinderen. Ik geloof dat wanneer iemand in zichzelf gelooft of gaat geloven, die persoon een verschil kan maken in deze wereld. Een klein verschil, net even zichtbaar, geen persoonsverandering. Ik werk vanuit mijn hoofd en mijn hart. Ik denk dat ieder mens het fijn vindt dat er oprecht naar hem of haar wordt geluisterd. Als ik dat kan doen, word ik blij.

Mijn visie….
Mijn visie ik dat ik met de kennis en kunde die ik heb opgedaan in mijn leven anderen kan helpen. Daarbij is mijn doel in mijn leven andere mensen gelukkig te maken. Dan word ik ook blij.

Mijn missie….
Mijn missie is ervoor te zorgen dat je je talenten gaat gebruiken en dat je weet wat je nodig hebt om je goed te voelen.

Wat ik doe….
Wat ik doe is kijken naar het geheel niet naar een deel. Ik merk dat mensen zich verrijkt voelen als ze een kleine verandering in hun handelen tot stand hebben kunnen brengen. Een kleine verandering kan op den duur tot een groter iets leiden.

Wat ik gedaan heb….
Ik heb de opleiding tot operatie – assistente gevolgd in Haarlem (Mariastichting) en daarna Bedrijfskunde met Arbeid- en Organisatiepsychologie te Nijmegen gestudeerd. Ik ben afgestudeerd bij het GITP te Nijmegen op het onderwerp ‘Assessment centers en de cultuur van de organisatie’. Daarna heb ik een aantal opleidingen gevolgd om me op de vaardigheden voor het vak van coach meer te professionaliseren en onderscheidend te kunnen zijn. Ik heb de ZKM (Zelfkonfrontatiemethode) gevolgd, de Mediation opleiding (The Lime Tree ), de Ontwikkelingsgerichte Coachingsbenadering (Rudy Vandamme), Focussen, en twee van de vier jaar PRI-opleiding bij Ingeborg Bosch. Onlangs ben ik gestart met een promotieonderzoek in samenwerking met de Universiteit van Tilburg (prof. dr. R. van Loon) en het UMC-Groningen (Prof. E. Heineman) waarbij Leiderschap en communicatie tussen verschillende vakdisciplines (Intra en inter) bekeken zal gaan worden op Leiderschapsprofielen.