Individuele coachingstrajecten zijn veelzijdig.

Meestal richten ze zich op de volgende vraagstukken:

  • Een loopbaanvraag of loopbaanoriëntatie
  • Burn – out
  • Zicht op de eigen positie van de organisatie
  • Reïntegratie
  • Vraagstukken rondom zingeving
  • Vraagstukken rondom werk/privé en balans
  • Een sparring partner willen hebben
  • Ontwikkeling op de eigen competenties

 

Een coachingstaject kan een vervolg op een assessment center zijn waarbij het doel “ontwikkeling” de invalshoek is. In dit coachintstraject vindt er specifiek begeleiding plaats op die gedragscompetenties die als minder sterk uit het onderzoek zijn gekomen.

Wilt u een coaching traject bij ons starten?

De aanpak daarbij is: feedback geven en feedback ontvangen. Elk assessment center wordt bij ons op video opgenomen en de waarnemingen van die dag dienen als input en als basis voor de training. Door de deelnemer alternatieven vanuit de theorie aan te reiken, deze weer te oefenen, de oefeningen weer op te nemen en van feedback te voorzien, leert de deelnemer zeer effectief en snel van zijn getoonde gedrag.

De ervaring leert dat de ontwikkeling van de gedragscompetenties als vlot genoemd mag worden; in de praktijk is een deelnemer met drie sessies van 4 tot 5 uur klaar met de ontwikkeling op de minder sterke kanten van de gedragscompetenties. Dit traject is heel specifiek gericht op ‘ontwikkeling’ van de gedragscompetenties.

Vaker is er bij een individueel coachingstraject sprake van ‘noodzakelijke’ ontwikkeling op de werkvloer. Dat vraagt om een ontwikkelingsgerichte dialoog waar specifiek gekeken wordt wat aanwezig is aan talenten, wat toegevoegd dient te worden, waar de specifieke ergernissen liggen maar ook of ontwikkeling op de eigen plek aan de orde is. Immers, het talent moet tot uiting kunnen komen.