Een blik op mijn producten

GAC Assessment & Coaching is een bureau dat staat voor kwaliteit, zorg en aandacht voor de cliënt. De core business van GAC Assessment & Coaching is het unieke individuele leiderschaps- en handelingspatroon van de ander in kaart brengen door waar te nemen wat er in de interactie met de ander plaats vindt. We stoppen echter niet na het waarnemen maar bieden juist voor het individuele coachingstraject verschillende diensten aan.

GAC Assessment & Coaching heeft zich toegelegd op de gezondheidszorg, academisch onderwijs. Vooral medisch specialisten, afdelingsleiders, medisch managerhoogleraren etc. vinden hun weg binnen het aanbod van onze organisatie.
We zijn behulpzaam bij het opstellen van een competentieprofiel en de diverse verschillende Assessment centers. Naast het doen van verschillende observaties brengen we het unieke karakter van de deelnemer in kaart door een aantal gevalideerde vragenlijsten. Echter, zonder de juiste dialoog zal de ander niet in beweging komen. Wij hanteren de ontwikkelingsgerichte dialoog als uitgangspunt en nemen daarvoor het Eye – model  als basis.Uiteindelijk resultaat dient te zijn dat een deelnemer bij GAC Assessment & Coaching zich niet alleen begrepen maar ook gekend voelt.

Soms speelt een diepere vraag of wens bij de deelnemer een essentiële rol en is alleen een Assessment center niet voldoende. Dit kan op verschillende momenten in het (werkzame) leven voorkomen. Voor vragen op zingevingniveau, loopbaanvragen, maar ook burn–out maakt GAC Assessment & Coaching gebruik van een motivatieonderzoek dat is gebaseerd op de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van prof. Hermans en drs. E. Hermans – Jansen.

Er zijn verschillende individuele coachingstrajecten. Erica Gasseling is gecertificeerd voor een aantal verschillende coachingsopleidingen: de Zelfkonfrontatiemethode, Ontwikkelingsgericht coachen, Emtional Focussed Therapy (EFT), Focustherapie, Past Reality Integration (geen certificaat) en heeft de kennis en de kunde die ze heeft opgedaan, opgeschreven in haar boek ‘Mijn Dikke – Ik’.

Tenslotte biedt GAC Assessment & Coaching jongeren die vastlopen in hun studie of na hun middelbare school niet weten welke studie ze willen volgen, hulp door met hen heel specifiek te kijken wat hun talenten, motivatie en drijfveren zitten. Zie http://www.studiekeuze-e2.nl/

Als laatste zijn er enkele groepstrainingen die GAC Assessment & Coaching aanbiedt. We noemen de workshop ‘Leren luisteren met je ogen’ en Inspirerend leiding geven’ samen met Ton Voogt Consultancy http://www.tonvoogtconsultancy.com/?lang=NL en de training Onderhandelingsvaardigheid voor de Zorg met Q-Academy in Arnhem.

Tenslotte ben ik gestart met een promotieonderzoek “Persoonlijk leiderschap van de medicus ‘https://www.gac-coaching.nl/promotieonderzoek-leiderschap-van-de-medicus/    In dit onderzoek ga ik op zoek naar de identiteitsontwikkeling van de medicus door de jaren heen. Vanuit welk leiderschapsprofiel geeft hij leiding aan zichzelf.