Een introductie in de Assessment Center methode

De Assessment Center Methode, ofwel ACM, is een veelgebruikte methode om te bepalen of iemand ergens geschikt voor is. Het begrip assessment betekent beoordelen, toetsen en/of realiseren en is al bijna een eeuw oud. Het begrip Assessment Center verpakt in een methode is echter van recentere datum en heeft een impuls gekregen in de jaren 30 tot 40, ten tijde van de selectie van spionnen aan zowel Duitse als Amerikaanse/Engelse zijde. Daarna heeft er een doorgroei plaatsgevonden bij de selectie van toekomstige collega’s. De behoefte aan instrumenten die potentieel, ontwikkeling of ‘go’ or ‘no-go’ uitspreken, is in onze turbulente arbeidsmarkt een niche geweest.

Hoe ziet een Assessment Center Methode eruit?

Maar wat is nu een Assessment Center en wanneer mag hier over gesproken worden volgens de Assessment Center Methode? De ACM is “een procedure, waarbij op een systematische wijze met gebruikmaking van zowel individuele- als groepsoefeningen, tests en simulaties, wordt getracht die kwaliteiten vast te stellen die essentieel zijn voor een goede functie-uitoefening van een toekomstige medewerker” (J. Seegers/J. Esser, Kluwer, 1982). Hoe de ACM eruitziet, verschilt per bedrijf en per functie.

Een hulpmiddel in een bepaald selectieproces

Voor een deelnemer aan een Assessment Center is de doelstelling, de gekozen gedragscompetenties en de inhoud (de praktijksimulaties) van doorslaggevende en zingevende betekenis. De kracht van een Assessment Center zit hem op de eerste plaats in de gehanteerde systematische procedure, de eis dat er meer dan één techniek van toetsing wordt gebruikt en, ‘last but not least’, dat er meer dan één beoordelaar wordt ingeschakeld. De Assessment Center Methode blijft echter niet meer dan een hulpmiddel in een selectieproces.

Kies voor onze expertise