Een loopbaanvraag of loopbaan oriëntatie.

Iedereen vraagt zich in of tijdens zijn loopbaan wel eens af of hij/zij wel op de juiste plek in de organisatie zit. “Zijn er geen andere functies of posities die beter bij me passen” is een veelgehoorde vraag bij deelnemers aan een loopbaantraject. Ook wordt de vraag naar een andere functie relevant als een organisatie op het punt staat te reorganiseren en medewerkers zich terecht de vraag gaan stellen:”voor welke functie heb ik in die nieuwe organisatie belangstelling en past die dan ook bij me”. Naast een aantal vragenlijsten zal een Motivatieonderzoek een van de hulpmiddelen zijn om tot een goede betrouwbare keuze te komen.

Burn – out.

In de praktijk van alledag is burn – out een veelgehoord fenomeen. Een fenomeen dat niet verward mag worden met ‘overspannen’ zijn. Burn out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een jarenlange periode van werkstress. In ongeveer 8 sessies zal met behulp van gerichte modules inzicht gekregen in het ontstaan en voorkomen van burn – out. Doel is de deelnemer na een aantal sessies weer aan het werk te krijgen. Ook hiervoor gebruiken wij een Motivatieonderzoek dat is gebaseerd op de Zelfkonfrontatiemethodes

Sparring partner

GAC Assessment & Coaching merkt in toenemende mate dat medewerkers behoefte hebben aan een gesprekspartner die hen zicht geeft op de eigen positie binnen de organisatie; die met hen praat over de eigen beleving zonder dat ze dit willen delen met hun leidinggevende; er is een behoefte om te delen, zonder te oordelen, zonder een norm; behoefte om geheel vrijblijvend een spiegel voorgehouden te krijgen waarmee men verder kan. Dit pakken we aan met een ontwikkelingsgerichte dialoog.