Motivatie onderzoek

Naast assessment speelt het onderzoeken van de motivatie als drijfveer in het dagelijks leven van de mens een belangrijke rol bij GAC. Bij de volgende vragen kan zicht op de eigen motivatie of de eigen drijfveren van belang zijn:

  • ik wil me sterk voelen in mijn nieuwe werk: hoe gaat me dat lukken
  • ik wil weten wat ik precies zoek in mijn nieuwe baan
  • mijn werk neemt me teveel in beslag, hoe komt dat
  • ik wil mijn team anders motiveren, maar hoe
  • welke richting moeten/willen we nu op met ons team
  • welke keuze moet ik maken in mijn loopbaan/werk

 

Basis voor deze vragen is een motivatieonderzoek*, dat gebaseerd is op de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) van prof. Hermans en drs. E. Hermans – Jansen (website www.stichtingwaarderingstheorie.nl

De ZKM  is een methode die mensen helpt de samenhang tussen verleden, heden en het perspectief op de toekomst in het eigen levensverhaal onder ogen te zien. Door in een dialoog met de ZKM – beoefenaar het eigen (levens)verhaal te ordenen en te structureren, kan een antwoord gevonden worden op vragen over een te maken studie- en/of beroepskeuze, loopbaanvragen, zingevingvragen en een (dreigende) burn – out. Daarnaast biedt de ZKM hulp bij thema’s als organisatieontwikkeling, leiderschap, zelfsturing en persoonlijke effectiviteit.

Het uitvoeren van het zelfonderzoek kost niet veel tijd. Er is een intake, een diepte interview en enkele vervolggesprekken. De vraag van de deelnemer bepaalt het aantal vervolggesprekken (meestal 5).

De ontwikkeling van de ZKM en daarmee het motivatieonderzoek heeft niet stilgestaan. In de loop der tijd zijn er verschillende variaties ontstaan waarbij echter de kern, het (levens)verhaal verbinden aan gevoelens van concrete zinnen, is blijven bestaan.